พัฒนาการของลูกน้อย กับ ประโยชน์ของนม

                เด็กคืออนาคตที่สำคัญของประเทศในอนาคต ประเทศจะพัฒนาได้ ก็จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการดูแลลูกน้อยของคุณตั้งแต่เกิดจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้                 มีงานวิจัยหลายแห่งระบุว่า น้ำนมแม่มีประโยชน์มากมายมหาศาล เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญหลายชนิดอันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย ทั้งทางด้านร่างกาย และการพัฒนาในส่วนต่างๆ ทั้งด้านสมอง …

Read More

เมนูลูกรักตั้งแต่อายุ 1 ขวบเพื่อพัฒนาการทารก

เมนูลูกรักตั้งแต่อายุ 1 ขวบเพื่อพัฒนาการทารก             คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายเมื่อมีครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยการมีสมาชิกเพิ่มอย่างลูกน้อยที่เพิ่งเกิดก็ต้องมีความกังวลสารพัด ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินของคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ การบำรุงลูกน้อยในครรภ์เพราะคุณแม่หรือคุณพ่อทั้งหลายต่างก็ต้องกังวลถึงพัฒนาการทารก เป็นอันดับแรก ซึ่งหากเป็นยุครุ่นปู่ย่าตายายของเรา จะไม่มีความกังวลมากมายอย่างในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยโลกเราที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ ทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่มีความคาดหวังจะให้ลูกน้อยเมื่อเกิดและลืมตามาดูโลกแล้วมีพัฒนาการทารกที่สมบูรณ์และแข็งแรง คุณแม่ส่วนใหญ่จะเริ่มดูแลลูกน้อยอย่างจริงๆ จังๆ …

Read More