พัฒนาการของลูกน้อย กับ ประโยชน์ของนม

                เด็กคืออนาคตที่สำคัญของประเทศในอนาคต ประเทศจะพัฒนาได้ ก็จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการดูแลลูกน้อยของคุณตั้งแต่เกิดจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้                 มีงานวิจัยหลายแห่งระบุว่า น้ำนมแม่มีประโยชน์มากมายมหาศาล เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญหลายชนิดอันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย ทั้งทางด้านร่างกาย และการพัฒนาในส่วนต่างๆ ทั้งด้านสมอง …

Read More

คุณแม่ที่มีลูกพัฒนาการช้าควรอ่าน: คุณแม่ของฟอร์เรส กัมป์

  “ชีวิตก็เหมือนกล่องช๊อกโกแลต เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเปิดมาจะได้เจอกับอะไร” คำสอนเกี่ยวกับชีวิตจากแม่สู่ลูกที่อมตะที่สุดในฮอลลีวู้ด คงไม่พ้นประโยคที่ว่านี้ แนะนำคุณแม่ ทุกคนให้ดู ยิ่ง ถ้าเป็นคุณแม่ ที่มีลูกพัฒนาการช้า ยิ่งอยากให้ดูกัน   6 กรกฎาคม 1994 …

Read More

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูก

ดนตรี เคยสังเกตุไม๊คะว่า เด็กแรกเกิด กระทั่งสามเดือน จะไม่หันตามเสียงเรียก แต่พอผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าว เด็กจะเริ่มหันหาเสียงเรียกหรือเสียงที่ได้ยิน ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตอบสนองและพัฒนาการตามวัย คุณพ่อ คุณแม่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดู ควรพูด คุย กับเด็กบ่อยๆตั้งแต่เค้าอยู่ในครรภ์ นอกจากนั้นการเปิดเพลงให้เด็กฟัง ก็เป็นการกระตุ้นอีกวิธีหนึ่ง …

Read More